Faith in Water

 
 

In 2009 organiseerden The Alliance of Religions and Conservation (ARC) en Ecological Management Foundation (EMF) een bijeenkomst in Salisbury met vertegenwoordigers van netwerken van met religies verbonden scholen, UNICEF, de Wereld Bank en innovatoren uit de watersector. Inzet was om in nauwe samenwerking op alle met religies verbonden scholen in opkomende landen de beschikbaarheid van schoon drinkwater en sanitatie voorzieningen te verbeteren.

Sinds die bijeenkomst is dit beginsel verder uitgebouwd waarbij De Vallei Stichting de rol van EMF als financier en ontwikkelaar van het concept overnam.

Het project dat onder de naam Waterschools is gestart, is zodanig succesvol geweest dat in 2015 vanuit ARC door de Baptist Church in Baltimore (USA) een nieuwe stichting is opgezet. Deze nieuwe stichting – Faith in Water – heeft zich in oktober 2015 gepresenteerd op de Water and Health Conference in North Carolina en maakt onderdeel uit van het wereldwijde netwerk van NGO’s die samenwerken in het WASH programma van UNICEF.

De Vallei Stichting heeft de nieuwe stichting in 2015 en 2016 financieel ondersteund.

 
 
de-vallei-stichting-valley-foundation-Faith in Water_ARC.png
 

In 2017 heeft De Vallei Stichting verder ondersteuning geboden aan de activiteiten van de stichting Faith in Water. Zowel in financiële zin als bij het realiseren van haar ambitie om zich een bestendige positie in het veld te verwerven. Met de toekenning van een substantiële grant van DIFID (Department for International Development een Brits overheidsagentschap gericht op het beëindigen van extreme armoede), voor de uitvoering van een project in Oeganda lijkt Faith in Water in haar streven te gaan slagen.

© Brad Ruggles

© Brad Ruggles