Drinkwater uit zeewater op Bali

 
 

In 2012 leverde De Vallei Stichting een financiële bijdrage aan een initiatief van het Rotterdamse bedrijf Hatenboer Water. Het betrof een proefinstallatie voor het maken van drinkwater uit zeewater door middel van omgekeerd osmose en windenergie. Hatenboer Water heeft ruime ervaring met kleine drinkwaterinstallaties voor de scheepvaart en wilde een bijdrage leveren aan kleinschalige drinkwatervoorziening op Bali bij het dorp Kupang.

In 2013 was de installatie gereed voor overdracht aan en in gebruik name door de lokale autoriteiten. Het bleek echter dat er nog veel tijd en reserveonderdelen beschikbaar moesten worden gesteld. Hiervoor waren geen fondsen meer aanwezig. Dientengevolge werd het project gestaakt. Een voorbeeld van een niet geslaagd ontwikkelingsproject.

de-vallei-stichting-valley-foundation-schoon-drinkwater-op-bali-1.jpg
 
 
 
 
 
 
de-vallei-stichting-valley-foundation-schoon-drinkwater-op-bali.jpg

Productie en distributie schoon bronwater op Bali

Een tweede initiatief bij Kupang op Bali werd in 2014 opgezet door Aqua Aero Watersystems B.V. uit Delft, een innovatief bedrijf op het gebied van schoon drinkwater in zich ontwikkelende gebieden in de wereld.

Het initiatief omvatte het opzetten van een waterfabriek op basis van een nieuwe duurzame techniek en het opzetten van waterkiosken waarin het in de waterfabriek geproduceerde schone drinkwater tegen betaalbare prijs aan de lokale bevolking zou worden verkocht. De Vallei Stichting heeft aan een eerste serie van vijf waterkiosken meegefinancierd.

Bij het opzetten van het Bali watershop model bleek dat de samenwerking met de lokale Indonesische partijen niet van de grond kwam. De activiteit is toen gestaakt. Inmiddels is met de Indonesische ervaringen in de provincie Gujarat in India opnieuw een kans gewaagd met een sterk vereenvoudigd business model, welke lijkt aan te slaan.