Beleidsplan

 
 
AAWS watersystems indonesie.jpg
 

De stichting heeft zich in het verleden steeds gericht op het ondersteunen van kleinschalige organisaties of initiatieven in het begin van hun ontwikkeling doch met de potentie om uit te groeien. De stichting voert zelf geen projecten uit. Wanneer een organisatie of project eenmaal op eigen benen kan staan, trekt de stichting zich terug. Waar het de eerste doelstelling van de stichting betreft zal dit ook de werkwijze blijven.

Aan de tweede doelstelling zal invulling worden gegeven vanuit de overtuiging dat, gestoeld op theologische en filosofische theorieën in heden en verleden, alsmede traditionele gebruiken, visies op de ondergeschikte positie en de minderwaardige kwaliteiten van de vrouw in stand worden gehouden, hetgeen veelvuldig leidt tot het gebruik van lichamelijk en geestelijk geweld en sluipende vormen van onderdrukking en kleinering van de vrouw in maatschappij en familieverband.

Onderkend wordt dat het bereiken van effecten een kwestie van zeer lange adem zal zijn. De aandacht zal zich richten op cultuurbeïnvloeding, gedragsverandering en empowerment.