Mangroves Bonaire

 
 

In 2011 en 2012 droeg De Vallei Stichting bij aan de financiering van een onderzoek naar de kwaliteit van het mangrovegebied bij Lac Bay op Bonaire.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de op Bonaire gevestigde stichting Progressive Environmental Solutions (PROES) met als doel om te komen met oplossingen voor de gestage afname van de mangrovevoorkomens in het gebied. De mangrove is een belangrijke broedplaats is voor vogels en vissen en een voedingsbodem voor de groene zeeschildpad.

 
de-vallei-stichting-valley-foundation-mangroves-bonaire_2.jpg
 
 
 
 
 
 
de-vallei-stichting-valley-foundation-mangroves-bonaire.jpg
 

Door het onderzoek is duidelijk geworden dat de degradatie ernstige vormen aanneemt ten gevolge van vervuiling en verstoring van de waterhuishouding.

De verdere aanpak van het probleem is inmiddels overgenomen door IMARES dat is verbonden aan de Universiteit van Wageningen.