Over de stichting

 
 

Op 19 augustus 2009 werd De Vallei Stichting opgericht door Allerd Stikker. In datzelfde jaar had hij afscheid genomen als voorzitter van het bestuur van Ecological Management Foundation (EMF), welke door hem in 1990 werd opgericht.

De bedoeling van deze nieuwe stichting was om, naast en soms met EMF, een eigen vehikel te hebben voor de ondersteuning van kleinschalige initiatieven ter bevordering van de beschikbaarheid van schoon drink- en sanitatiewater in zich ontwikkelende economieën in de wereld.

Na 5 jaar ontstond de behoefte om de reikwijdte van de stichting te verruimen naar terreinen  met een breder ecologisch effect dan alleen op watergebied. Zo is in de afgelopen 2 jaren ondersteuning verleend aan de ontwikkeling van een programma  gericht op het herstel van de samenhang tussen ecologie en economie in China met inzet van de Taoïstische traditie.

Nu — 10 jaar na de oprichting — is besloten om aan het fundament van de stichting een tweede pijler toe te voegen. De aandacht van de stichting zal zich hierdoor mede richten op het ondersteunen van organisaties en initiatieven ter versterking van de positie van vrouwen in maatschappij en familieverband.

© Maartje Geels (2012)

© Maartje Geels (2012)