Met ingang van 10 mei 2019 luidt de statutaire doelstelling als volgt:

Doelstellingen

 
 

1.

 
 

De stichting heeft ten doel middelen en ondersteuning beschikbaar te stellen voor initiatieven en aanzetten die in een beginfase verkeren en tot doel hebben technologische, industriële en sociale doorbraken te bereiken op het gebied van het duurzaam beschikbaar houden en maken van schoon water en het aanbrengen van andere ecologische verbeteringen in de meest ruime zin des woord.

 
 

2.

 
 

De stichting heeft ten doel middelen en ondersteuning beschikbaar te stellen voor activiteiten die bewerkstelligen dat de oorzaken van diepgewortelde negatieve denkbeelden over de vrouw stelselmatig worden belicht en de schadelijke gevolgen daarvan voor de positie van de vrouw in maatschappij en in familieverband worden bestreden.

 
 

3.

 

De stichting tracht haar doel te bereiken, doch niet exclusief, door het ondersteunen van personen en organisaties die zich met het bevorderen van de bovengenoemde doelstellingen bezighouden, onder meer in landen met opkomende economieën.